Các loại nhân

Nhân Thập Cẩm

Thập Cẩm

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Hạt Dẻ

Hạt Dẻ

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Hạt Dẻ

Mứt Dứa

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Đậu Xanh

Đậu Xanh

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Đậu Đỏ

Đậu Đỏ

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Sen Trắng

Sen Trắng

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Đậu Xanh

Trà Xanh

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr

Nhân Hạt Dẻ

Đậu Xanh Trứng Muối

68 000 Vnd/ 60 gr
90 000 Vnd/ 80 gr