VN EN

Gửi email cho chúng tôi

Sản phẩm của Nhà hàng Long Đình 64 Quán Sứ, Hà Nội - Tel: (04) 39 429 168

Sản phẩm của Nhà hàng Long Đình 64B Quán Sứ, Hà Nội - Tel: (04) 3942 9168 - Hotline: 0902 286 286
Hotline: 0902 286 286

Bánh trung thu Long Đình là sản phẩm của Nhà hàng Long Đình

Địa chỉ: 64B, Quán Sứ, Hà Nội

SĐT: 04 394 29166 - 04 394 29168

Fax: 04 394 29169

Hotline: 0902 286 286

Email: trieunhat.cskh@gmail.com